Wie zijn wij?

InHouseControl (www.inhousecontrol.nl) is een handelsnaam van BU-Solutions. Wij leveren domotica-artikelen en -diensten aan consumenten en bedrijven. Deze artikelen en diensten worden online via de webshop aangeboden. Wij hebben geen fysieke winkel.

Om onze producten en diensten te kunnen leveren, verzamelen we gegevens van onze klanten, relaties en websitebezoekers. Uw privégegevens blijven ook echt privé, dit vinden wij erg belangrijk.

BU-Solutions is als volgt te bereiken:

Postadres: Het Verlaat 123, 7325 HD Apeldoorn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69701077

Telefoon: 06 49 39 34 64

Algemeen e-mailadres: inhousecontrol@bu-solutions.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer u een bestelling plaatst:

  • E-mailadres;
  • Voor- en achternaam;
  • Adres (evt. een extra factuuradres);
  • Telefoonnummer;
  • Rekeningnummer;

Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier of u aanmeldt voor de nieuwsbrief:

  • E-mailadres;
  • Voor- en achternaam;

Verder wordt tijdens uw bezoek aan onze website, onder meer gegevens vastgelegd over het gebruik van de website, tijdstip van bezoek, welke pagina’s bezocht zijn, met welk soort apparaat (pc, laptop, mobiel) en waarop geklikt is.

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van de betaling, het opmaken van de factuur en het verzenden van de bestelling.

Wanneer u zich alleen aanmeldt voor de nieuwsbrief, of een vraag stelt via het contactformulier, leggen wij alleen uw naam en e-mailadres vast.

Daarnaast leggen we uw contactgegevens vast om telefonisch, per e-mail of eventueel per post contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, of om u te informeren omtrent de status van uw bestelling, vraag of retourzending.

De gegevens die zijn vastgelegd tijdens uw bezoek aan de website worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Let op: het kan zijn dat er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens langer te bewaren.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren.

Partijen waarmee gegevens gedeeld worden, zijn bijvoorbeeld de logistieke dienstverlener, de pakketbezorger en de betalingsprovider.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@inhousecontrol.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Let op: het kan zijn dat we in verband met wet- en regelgeving niet alle gegevens mogen wissen. We laten u dit in dat geval natuurlijk ook weten.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van InHouseControl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Met alle partijen waarmee we gegevens delen, zorgen we ervoor dat die partijen alleen de noodzakelijke gegevens ontvangen. Deze partijen zijn ook verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met al deze partijen sluiten we verwerkersovereenkomsten waarin dit is vastgelegd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@inhousecontrol.nl.