Herroeping / Retouren

U heeft 14 dagen bedenktijd na ontvangst van uw product.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening.

Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de herroeping is gemeld. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, wachten wij met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Onderstaand formulier graag invullen en meezenden met het te retourneren product.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:          

Inhousecontrol.nl

Het Verlaat 123,

7325 HD Apeldoorn,

Nederland

Per e-mail: klantenservice@inhousecontrol.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*:

  

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling ontvangst producten]:

-          Ordernummer:

-          [Naam consumenten(en)]:

-          [Adres consument(en)]:

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Een retourzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren. Na ontvangst en beoordeling van de status van de goederen wordt het door u betaalde bedrag van de bestelling aan u geretourneerd.